PF 2023

Related: alpha blondy house, everyone thinks my husband is perfect, police academy pass rate, operating vehicle without financial responsibility, dennik n predplatne zadarmo, rudy de luca, russian paratroopers shot down in ukraine, best crystals for manifesting a specific person, great aussie bush camp souvenirs, jordan shanks model, chef charles michel wife, nile monitor bite force, altair global relocation lawsuit, karrer simpson funeral home, male celebrities with mullets 2021,Related: peoria il mugshots busted newspaper, marshalls district manager salary, jostens ltm class ring value, tui marketing mix, conda install geopandas failed with initial frozen solve, fishy mansion hide and seek best spots, quest hunter dungeon under the tavern orbs, stockx authentication center locations, blaine accident today, what happened to lynn wilson tamales, when will 2022 hud income limits be released, pfizer covid vaccine extended expiration dates, mexican candy lead poisoning list, amber alert florida 2021, demilitarized fighter jets for sale,Related: 1050 mandamientos en el nuevo testamento, boston herald obituaries past three days, b brazy funeral, illinois emissions testing out of state, fdep southwest district, jobs that hire at 15 years old in michigan, 13818983d2d515d7 silk sonic las vegas 2022, charlie shrem altcoin, guinea pig hideout fleece, christchurch press court news, benton county mo jail inmate roster with mugshots, komo news retired anchors, alice’s wonderland bakery toys, what happened to dorothy in stompin‘ at the savoy, robert howard bruce pueblo, colorado,Related: festus missouri murders pagano, section 8 housing berlin, md, furry copypasta owo, switching from enfamil neuropro to enfamil infant, stephen dixon husband, alison schmidt obituary, celebrities with dentures photos, terry vance jennings, rose gang 1892, anson mount connecticut home, wegner sofabord rundt, elizabeth and charlotte views on marriage, the white pheasant lenwade menu, duluth high school baseball coach, john deere zero turn hydrostatic transmission problems,Related: how long is copenhagen good for after opening, mountain brook football coaching staff, chris mackenzie firefighter, george huguely iii obituary, gatton star funeral notices, john demler north woods law married, 4c of sti college, afl grand final attendance 2020, where does the bush family vacation in florida, keir starmer children’s ages, where are jerry lewis sons today, property management beloit wi, death in durham nc today, angular change cursor on hover, montgomery county, va wanted list,Related: dr kenneth z taylor released, big ten softball tournament 2022 tickets, shane koyczan a tomorrow, how many solar panels fit in a shipping container, crazy stallion beer calories, why did clare calbraith leave vera, man utd vs chelsea trophies last 10 years, bunnings termite bait, hm passport office durham opening hours, johnnie taylor daughter sabrina, do nba players sleep with reporters, andrew pierce and kevin maguire friends, disney jobs for special needs adults, what is a utility player in fantasy baseball, should nails and toes match 2022,

Z dopisu rodičům ve školním roce 2022/2023

Nadační fond (dále NF) Gymnázia Kutná Hora působí na naší škole již 23 let a za celou dobu své existence investuje finanční prostředky získané od Vás, rodičů,
na podporu žákovských projektů v průběhu školního roku, na nadstandardní vybavení
budovy gymnázia (kupříkladu herna, fotografický ateliér, wifi-síť, lezecká stěna, aula…)

Continue reading

324 000 Kč

 Vážení rodiče,

ve sbírce NF GKH vyhlášené na podzimním rodičovském sdružení byly   k 28. lednu 2022 shromážděny finanční prostředky ve výši 324 000 Kč.

Velice si vážíme Vaší pomoci! Peníze budou jako vždy použity na podporu žákovských projektů i na nadstandardní  vybavení prostředí, ve kterém vaše děti studují.

Děkujeme.

Správní rada Nadačního fondu GKH

Continue reading

Z dopisu rodičům ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

Nadační fond (dále NF) Gymnázia Kutná Hora působí na naší škole již 23 let a za celou dobu své existence investuje finanční prostředky získané od Vás rodičů na podporu žákovských projektů v průběhu školního roku, na nadstandardní vybavení budovy gymnázia (kupříkladu herna, fotografický ateliér, školní sbor Gaudeamus, elektrokroužek, wifi-síť, lezecká stěna…) a přilehlé zahrady.

Continue reading

Slavnostní otevření školní zahrady

Po více než půl roce od započetí prací si dovolujeme oznámit, že dne 30. 9. 2021 bude otevřena školní zahrada. Alespoň její botanická část.

K otevření zahrady je připraven také doprovodný program našeho dramatického i pěveckého kroužku.

Pro jednotlivé třídy je program určen od 9:00 do 14:00 hod.

Pro rodiče od 16:00 hod.

Pro sponzory projektu zahrady od 18:00 hod. (Viz pozvánka)

Budeme se těšit na vaši návštěvu.

Ročenka GJO

O prázdninách vyšla nová ročenka GJO, pokud o ni mají absolventi zájem, je v sekretariátu školy volně k dostání. Její elektronickou verzi najdete zde

Ročenky za posledních 11 let jsou uloženy zde.
Starší výtisky (od roku 1990) postupně skenujeme a budou na této stránce rovněž k dosažení. Děkujeme všem sponzorům, kteří nám formou inzerce vydávání ročenek financují.
Vladislav Slavíček

Školní zahrada

Po více než dvou letech byla ukončena rekonstrukce školní budovy a následně i nádvoří školy. V loňském roce jsme se rozhodli navázat revitalizací školní zahrady, která se nachází v bezprostřední blízkosti školy, a poskytuje tak cenné zázemí pro další školní aktivity.

 

Continue reading

Může jít o ilustraci outdoors a tree

Zahrada GJO v novém

Vážení rodiče, přátelé školy, absolventi gymnázia,
v následujících měsících začínáme  měnit koncept školní zahrady a symbolicky s novým školním rokem ji chceme  otevřít nejen našim studentům. Součástí tohoto prostoru je již téměř hotový amfiteátr s plánovaným přilehlým hledištěm pro pořádání drobných kulturních akcí. Veškeré úpravy a další pracovní aktivity zvládneme sami společně s našimi studenty.
Dovolte mi, abychom se na vás obrátili se žádostí o sponzorský příspěvek na rostliny.
Vámi darovaná finanční částka by měla posloužit k nákupu rostlin takové velikosti, aby bylo možno zahradu okamžitě využívat.
Naším záměrem je vybudovat takovou zahradu, ve které se potkávají evropské druhy rostlin na jedné straně s druhy rostlin z ostatních kontinentů na straně druhé, a to s maximální mírou druhové rozmanitosti. Každé stanoviště bude označeno QR kódem, pod kterým budou ukryty ekologické a botanické specifikace.
Sponzorský dar můžete věnovat na účet Nadačního fondu školy: 12134161/0100 v.s.: 1112021. Do zprávy pro příjemce připište své jméno.
V případě, že budete chtít svůj finanční dar uplatnit do daňového přiznání, je smlouva o sponzorském daru ke stažení: http://www.nfgkh.cz/dokumenty/
Potvrzení z naší strany je možné následně v budově školy.
Ve školní zahradě plánujeme také umístit informační tabuli se všemi dárci, kteří nám pomohou vytvořit ve škole další nadstandardní prostor a posunout tak hranice jejích možností.
Závěrem bych chtěl poděkovat manželům Veverkovým (www.fialovaveverka.cz) za vytvoření projektu, manželům Kochovým za darování kamene na stavební úpravy, panu Rejzkovi za nabídku koniferů a skalniček a Ing. Otakaru Ottovi za významný finanční příspěvek.
Roman Bartoníček