Z dopisu rodičům ve školním roce 2023/2024

Nadační fond (dále NF) Gymnázia Kutná Hora působí na naší škole již 23 let a za celou dobu své existence investuje finanční prostředky získané od Vás, rodičů, na podporu žákovských projektů v průběhu školního roku, na nadstandardní vybavení budovy gymnázia (kupříkladu herna, fotografický ateliér, wifi-síť, lezecká stěna, aula…) a přilehlé zahrady.

Dále jdou finance na podporu a úhradu nezbytných výdajů spojených se zahraničními poznávacími a jazykovými výměnami našich studentů, na poskytování příspěvků těm žákům, kteří se nacházejí v sociálně nevýhodné situaci, a nemohli by se tak účastnit akcí pořádaných školou, jako je například lyžařský a turistický kurz či zahraniční výjezd. Úspěšní řešitelé soutěží dostávají peněžní poukázky na nákup odměn. Dále podporujeme realizaci mnohých školních projektů.

Kromě toho proplácíme jízdné a registrační poplatky účastníkům soutěží mimo Kutnou Horu, v loňském roce to bylo kupříkladu na Grandfinále soutěže prezentačních dovedností.

Rádi bychom Vás seznámili s nejnovějšími projekty gymnázia realizovanými ve spolupráci s NF. Jedná se o projekt Zdokonalujeme se v cizím jazyce, kdy fond přispěl studentům, kteří úspěšně složili jazykový certifikát C1 v cizím jazyce.

V rámci projektu Gaudeamus byl zafinancován nový mikrofon za 8.470 Kč a NF finančně podporoval vedení zájmového kroužku Psychologie a Tanečního kroužku. Dále jsme například podpořili konání workshopu na téma Jak zvládat emoce a agresivitu.

A proto Vás prosíme o příspěvek v hodnotě alespoň 1 000 Kč na činnost NF

v letošním školním roce. Přepočítáno na jeden školní rok se jedná o denní investici pět korun do lepšího, příjemnějšího a podnětnějšího prostředí pro Vaše děti! Samozřejmě se nebráníme darům, které budou danou částku přesahovat, přičemž dárce může indikovat jím preferované zaměření financování, které bude Nadací maximálně

Zároveň bychom rádi zdůraznili, že každou stokorunu od Vás přijímáme s velkými díky a chápeme, v jak složité době přispíváte na co nejlepší studijní prostředí žáků. Předem Vám děkujeme za vaši trvalou podporu a těšíme se na intenzivní spolupráci s Vámi, našimi donátory. Každý z Vás je na Gymnáziu Jiřího Ortena kdykoliv vítán. Svoje případné představy a nápady, jak zlepšit pomocí Vašich darů školní život našich žáků, můžete psát na adresu strublova@gymkh.eu nebo telefonovat na číslo +420 604 363 370.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za to, že jste ve školním roce 2022/2023 poskytli Nadačnímu fondu Gymnázia Kutná Hora dary v hodnotě opět přesahující částku 200 000 Kč!

Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok 2023/2024.

Posted in Nezařazené.