Kontakt
Mgr. Jana Štrůblová předsedkyně správní rady Nadačního fondu
IČ 684 04 999
č.ú.12134161/0100
tel. +420 702 008 733
e-mail: jana.strublova@gymkh.eu
kabinet DEJ denně
dle rozvrhu
Kdo je online
Právě připojeni - host: 1 
Statistics
OS : Linux f
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.6.33
Čas : 13:32
Ukládání do vyrovnávací paměti : Zakázáno
GZIP : Zakázáno
Členové : 15
Obsah : 35
Odkazy : 6
Počet zobrazení článků : 46619

Nadační fond Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora

Vítejte na webu nadačního Fondu Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Nadace Gymnázia Kutná Hora byla založena  svým zřizovatelem, Gymnáziem Jiřího Ortena  a registrována Okresním úřadem v Kutné Hoře pod čj: RVV 2/93 – N/R. Nadační fond je v souladu s §35 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb.. o nadacích a nadačních fondech, zapsán do nadačního rejstříku jako Nadační fond gymnázia Kutná Hora. Nadační fond zároveň přejímá veškeré závazky nadace vůči všem jejím dosavadním sponzorům.
 
 
Vážení rodiče,

přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok 2016–2017.

Nadační fond (dále NF) Gymnázia Kutná Hora působí na naší škole od roku 1998. NF spravuje a řídí šestičlenná správní rada, jejíž funkční období je tříleté. Ve správní radě jsou v současnosti dva pedagogové a čtyři zástupci z řad rodičů. Veškeré hospodaření fondu probíhá v souladu se statutem NF. V počátcích činnosti fondu byly finanční prostředky vynakládány hlavně na nadstandardní vybavení nové budovy gymnázia a zahrady.

Studenti tak mohou využívat zahradní altán, lavičky v zahradě nebo příjemné prostředí studovny uvnitř budovy. V minulých letech přibyla i herna, kde je k dispozici stolní fotbal, Xbox a relaxační koutek. V majetku NF je i lezecká stěna, která je nainstalována v aule školy. Je využívána jak žáky školy, tak dětmi i dospělými odjinud. Nemalé prostředky jsou každoročně vynakládány na údržbu a chod této stěny. Žáci i učitelé školy mají k dispozici bezplatnou celoplošnou WiFi, která právě v uplynulých letech prošla modernizací v nákladu cca 25 000 Kč. V roce 2015 přispěl NF na nákup aparatury pro školní pěvecký sbor Gaudeamus a v loňském roce bylo z prostředků NF zakoupeno vybavení školního fotoateliéru. Mezi další aktivity NF patří podpora a úhrada nezbytných výdajů spojených se zahraničními poznávacími a jazykovými výměnami našich studentů. Účelem a smyslem NF je, aby finanční prostředky, které do pokladny fondu přijdou, byly využity smysluplně a účelně.

Velmi důležité je poskytování příspěvků těm žákům, kteří se nacházejí v sociálně nevýhodné situaci a nemohli by se tak účastnit akcí pořádaných školou. Takovým žákům jsou poskytovány příspěvky na lyžařské a turistické pobyty či na zahraniční výjezdy. Těm, kteří se účastní různých soutěží mimo Kutnou Horu, je propláceno jízdné a registrační poplatky. Úspěšní řešitelé soutěží dostávají peněžní poukázky na nákup knih.

K tomu, aby tímto způsobem mohl NF fungovat, je třeba, aby se každoročně pokladna naplnila finančními prostředky. Toto se dlouhodobě daří díky donátorům, mezi něž i Vy, vážení rodiče, patříte svým příspěvkem v hodnotě blížící se částce 200 000 Kč. Transparentní přehled příjmů a výdajů NF je k nahlédnutí na webové stránce www.nadacnifondgjokh.cz.

Abychom mohli i nadále uskutečňovat výše uvedené a další aktivity, dovolujeme si Vás požádat o finanční příspěvek do Nadačního fondu Gymnázia Kutná Hora.

Zda se nám podaří naplnit naše plány, zda budeme moci dokonce uvažovat o dalších investicích do lepšího studijního prostředí Vašich dětí či budeme nuceni naopak z našich představ výrazně slevit, záleží, vážení rodiče, především na Vás. Částka, o kterou Vás jménem Nadačního fondu žádáme, je 1000 Kč. Přepočítáno na jeden školní rok se jedná o denní investici necelých šest korun do lepšího, příjemnějšího a podnětnějšího prostředí pro Vaše děti. Samozřejmě uvítáme i finanční příspěvky v jiné výši. Každou stokorunu od Vás přijímáme s velkými díky. Předem Vám děkujeme za podporu a těšíme se na intenzivní spolupráci s Vámi, našimi donátory. Každý z Vás je na Gymnáziu Jiřího Ortena kdykoliv vítán.

Na setkání s Vámi se těší

Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Kutná Hora

 

letáček s aktivitami

darovací smlouva