Z dopisu rodičům ve školním roce 2022/2023

Nadační fond (dále NF) Gymnázia Kutná Hora působí na naší škole již 23 let a za celou dobu své existence investuje finanční prostředky získané od Vás, rodičů,
na podporu žákovských projektů v průběhu školního roku, na nadstandardní vybavení
budovy gymnázia (kupříkladu herna, fotografický ateliér, wifi-síť, lezecká stěna, aula…)


Dále jdou finance na podporu a úhradu nezbytných výdajů spojených se
zahraničními poznávacími a jazykovými výměnami našich studentů, na poskytování
příspěvků těm žákům, kteří se nacházejí v sociálně nevýhodné situaci, a nemohli by
se tak účastnit akcí pořádaných školou, jako je například lyžařský a turistický kurz
či zahraniční výjezd. Úspěšní řešitelé soutěží dostávají peněžní poukázky na nákup
odměn. Dále podporujeme realizaci mnohých školních projektů. Kromě toho proplácíme
jízdné a registrační poplatky účastníkům soutěží mimo Kutnou Horu.
Rádi bychom Vás seznámili s nejnovějšími projekty gymnázia realizovanými ve
spoluprácis NF. Jedná se o projekt nahrávacího studia pro potřeby školní kapely, vybavení
„Finské učebny“ novými taburety, pořízení mixážního pultu pro projekt DramaŤák,
vybavení školní zahrady stoly, lavicemi a slunečníky pro venkovní výuku v jarních
měsících a piknikové deky a houpací sítě pro relaxaci studentů v době polední pauzy.
V rámci projektu Podpora žáků při výuce byl financován seminář psychologie a přednáška na téma dospívání.

A proto Vás prosíme o příspěvek v hodnotě alespoň 1 000 Kč na činnost NF
v letošním školním roce. Přepočítáno na jeden školní rok se jedná o denní investici pět
korun do lepšího, příjemnějšího a podnětnějšího prostředí pro Vaše děti! Samozřejmě se
nebráníme darům, které budou danou částku přesahovat, přičemž dárce může
indikovat jím preferované zaměření financování, které bude Nadací maximálně
zohledněno. Finanční prostředky budou použity ve shodě se stanovami NF
a o průběžných investicích se můžete informovat na webové stránce:

Prohlížení příjmů a výdajů


Zároveň bychom rádi zdůraznili, že každou stokorunu od Vás přijímáme s velkými
díky a chápeme, v jak složité době přispíváte na co nejlepší studijní prostředí žáků. Předem
Vám děkujeme za vaši trvalou podporu a těšíme se na intenzivní spolupráci s Vámi, našimi
donátory. Každý z Vás je na Gymnáziu Jiřího Ortena kdykoliv vítán. Svoje případné
představy a nápady, jak zlepšit pomocí Vašich darů školní život našich žáků, můžete psát
na adresu strublova@gymkh.eu nebo telefonovat na číslo +420 604 363 370.
Vážení rodiče, děkujeme Vám za to, že jste ve školním roce 2021/2022 poskytli
Nadačnímu fondu Gymnázia Kutná Hora dary v hodnotě opět přesahující částku
200 000 Kč!
Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok 2022/2023.
Na setkání s Vámi se těší
Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Kutná Hora
P.S. V letošním roce máte, milí rodiče, možnost provést platbu pomocí QR kódu napřiložené smlouvě o darovaní finančních prostředků.Related: dead bodies in lake tahoe, best fashiongo brands, mandi nishtulla net worth, fire in crawley today, oakmont drive brentwood, which of the following compounds is soluble in water, tom celani net worth, is it safe to travel to russia 2022, threaded hole callout gd&t, bavaria hand painted plates, butte, montana death notices, ponerle nombre a una estrella gratis, shockley queisser limit bandgap, republic services bulk pickup schedule, st francis de sales chicago alumni,Related: largest parish in louisiana by square miles, how to test 7 pin trailer plug with multimeter, python split and get first element, capo valley wrestling, 3 bedroom houses for rent in meriden, ct, heather hewitt abc age, former ktvx news anchors, wilton fire protection district election, 21 nations vaudou, avengers fanfiction team hates bucky, bail amounts by crime florida, henry ford iii net worth, coco montrese illness, 7 characteristics of a transformed life, bill cecil net worth,Related: steepest railroad grade in california, how many bartenders were on gunsmoke, community association banking mutual of omaha, volleyball clinics honolulu, vintage western saddle makers marks, to sleep in a sea of stars ending explained, shelby county mugshots busted, multifandom kpop username ideas, wright county warrants, why is the warren occult museum permanently closed, brian k marks net worth, mercyhurst faculty directory, jack and will zinterhofer, soy mujer tengo novio y me gusta mi amiga, carman licciardello funeral services,Related: milwaukee brewers front office, sister wives kid dies 2019, tyler, the creator wolf vinyl limited edition, thigh blackhead removal, orangeburg county forfeited land commission, john west tuna mercury, what happened to eric matthews in saw, most dangerous high schools in los angeles, mike hill model 1980s, massage in hotel bangkok, what does dubs mean for the golden state warriors, paul keating partner, jeffrey skilling 2021, charles lawrence shapiro, murray’s edge wax bulk,Related: lowndes county mugshots, craigslist for stockton jobs, what happens when you stop chasing an avoidant, aventura mall shooting cartel crew, route 30 shut down today, tulsa meteorologist fired, wendy morgan obituary, gilbert az police scanner live, how to bypass ifit on nordictrack treadmill, how to tell if something is miscible or immiscible, lady antebellum name change ridiculous, richmond country club membership cost, heather donahue obituary, the stranger ending explained, dat cajun place early bird menu,Related: kenny brack crash injuries, jordan warkol voice now, best seats at progressive field, smart appliances examples, raiser 6795 edi payment 2021, used beretta silver pigeon sporting, judge brantley nassau family court, what happened to sonny’s brother on the chi, hunter horses for sale in arizona, towns 30 minutes from louisville, ky, tube feeding formula comparison chart, robert cranston kanuth, how many questbridge finalists get matched to usc, michael pennington obituary, friendswood police department arrests,Related: mississippi high school football rankings, otec kona gate hours, x league football women’s salary, manitoba black bear records, how to find truck bed size by vin, why did jared gilmore leaving ‚once upon a time, police incident kilmarnock today, church of the highlands worship team dress code, which of the molecules in model 2 would form hydrogen bonds with itself, too much lemon extract in icing, cyberpunk ride captain ride reward, nebula new york dress code, luby’s strawberry and banana salad, mount peace cemetery shooting, tennis lessons edmonton,

Posted in Nezařazené.