Z dopisu rodičům ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

Nadační fond (dále NF) Gymnázia Kutná Hora působí na naší škole již 23 let a za celou dobu své existence investuje finanční prostředky získané od Vás rodičů na podporu žákovských projektů v průběhu školního roku, na nadstandardní vybavení budovy gymnázia (kupříkladu herna, fotografický ateliér, školní sbor Gaudeamus, elektrokroužek, wifi-síť, lezecká stěna…) a přilehlé zahrady.

Dále jdou finance na podporu a úhradu nezbytných výdajů spojených se zahraničními poznávacími a jazykovými výměnami našich studentů, na poskytování příspěvků těm žákům, kteří se nacházejí v sociálně nevýhodné situaci, a nemohli by se tak účastnit akcí pořádaných školou, jako je například lyžařský a turistický pobyt či na zahraniční výjezd. Těm, kteří se účastní různých soutěží mimo Kutnou Horu, je propláceno jízdné a registrační poplatky. Úspěšní řešitelé soutěží dostávají peněžní poukázky na nákup odměn. Dále podporujeme realizaci mnohých školních projektů.

Mezi  nově vzniklé  v letošním školním roce bychom tu rádi zmínili:

1) „Zahrada“

Budeme financovat zbudování hlediště k amfiteátru, abychom dotvořili zázemí  k nově otevřené školní zahradě  pro pořádání kulturních akcí ve škole a pro hodiny učení se venku.

2) „Absolventi pomáhají studentům“

Studenti VŠ, kteří vystudovali na našem gymnáziu,  představují svým bývalým spolužáků svůj obor a školu a pomáhají tak budoucím zájemcům o studium na VŠ s aktuálními problémy při přípravě na přijímací zkoušky a se základní orientací v nárocích jednotlivých fakult.

3) „Filozoficko – náboženský kroužek“

Současní studenti a absolventi naší školy pomáhají spolužákům orientovat se v náročných náboženských a filosofických tématech.

4) „Právo od studenta ke studentům“

Absolventi naší školy pomáhají bývalým spolužákům orientovat se v  aktuálních společenských a ekonomických problémech společnosti z pozice legislativy.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za to, že jste ve školním roce 2020/2021 poskytli Nadačnímu fondu Gymnázia Kutná Hora finanční dary především na projekt revitalizace školní zahrady! Celková částka činila 244 776,99 Kč.

 Related: the hollow earth, binders to take during a parasite cleanse, i accidentally gave my child expired medicine buspar, suleiman abdagarado funeral, sushi q5 westminster menu, cvma nationals 2022 kentucky, big ten track and field championships 2022 outdoor, builderment best seeds, how to skip shadowlands campaign, american express vice president salary new york, disadvantages of being a cia agent, why did park overall leave reba, the california legislature is in session quizlet, 2026 rankings basketball, paper minecraft the wild update turbowarp,Related: alinta energy interview, list of famous healers, dave mcnally obituary, sims 4 hospital mod kawaiistacie, turkish airlines print itinerary, what percentage of catholic annulments are denied, karen chamblee scottsdale, borg warner dg 250 automatic transmission pdf, golf n‘ stuff norwalk water slide death, sports card shop for sale, joseph baillieu albertini fitzpatrick, humboldt broncos crash victims cause of death, creepy facts about taurus zodiac sign, freshwater fish with long snout, charles fredericks cause of death,Related: allied benefits provider portal, missing hiker clothes found folded, piper sandler analyst salary, how long does it take lily buds to bloom, milwaukee lutheran high school death, willard elementary school yearbook, wreck on stone drive kingsport, tn today, waterfront homes in oregon, bloxburg commands for money 2021, vinyl mailbox post parts, reverse flows in globalization, valspar antiquing glaze over chalk paint, difference between pansies and petunias, address golf ball on heel of club, meloxicam for cats with cancer,Related: uc davis dental hygiene program, chicago steppin classes in atlanta, woodfield mall carnival, accident in tyrone, ga today, motorcycle accident on 95 today, tamarind tree superstition, kipp employee benefits, new construction naples, fl 2022, jalisco native tribes, scott county mo property map, newton park winter garden, electrolyte imbalance body odor, has anyone not paid back cashnetusa, do i like him platonically or romantically quiz, famous tone deaf singers,Related: understanding mopar services quizlet, warrior nun characters, female attraction to females, , citibank helpdesk verification question date of birth format, po box 27503 raleigh, nc urgent open immediately, why did kate jackson leave charlie’s angels, gold panda lyretail molly male or female, frank bruno gym royal oak, colombian tribal tattoos, went well learned accelerators impediments retrospective, waitrose hamper international delivery, when a girl says you’re the sweetest, spring township police salary, scholarships for students with divorced parents in texas,Related: south warren high school calendar, serena williams‘ husband net worth 2021, south carolina obituaries 2021, army ile course dates 2022, don rogers wife, baylor university summer camps 2022, desolation gabriela mistral analysis, idaho ibew jurisdiction map, sandra peebles biografia, slave b novel spoilers, parties primaries caucuses and conventions icivics teacher guide, how to spam bots in gimkit, macaroni pudding with condensed milk, norfolk southern railroad radio frequencies, commander support staff psd guide,Related: degree works syracuse, asia de cuba calamari salad recipe, mehgan james related to barack obama, shane goff burleson accident, johnson funeral home grottoes obituaries, 1975 notre dame football roster, miami city ballet summer intensive acceptance rate, laurieton funeral notices, 1961 all american basketball team, princess alice of battenberg wedding tiara, albany times union obituaries today, trader joe’s chicken sausage air fryer, hero vibration level, missouri nurse practitioner collaborative practice agreement, bperx gift card,

Posted in Nezařazené.