Dopis Nadačního fondu GKH rodičům

Vážení rodiče,

Nadační fond (dále NF) Gymnázia Kutná Hora působí na naší škole bezmála 20 let a za celou dobu své existence investuje finanční prostředky získané od Vás rodičů na podporu žákovských projektů,na nadstandardní vybavení budovy gymnázia (kupříkladu herna, fotografický ateliér, školní sbor Gaudeamus, elektrokroužek, wifi síť…) a přilehlé zahrady, na podporu a úhradu nezbytných výdajů spojených se zahraničními poznávacími a jazykovými výměnami našich studentů, na poskytování příspěvků těm žákům, kteří se nacházejí v sociálně nevýhodné situaci, a nemohli by se tak účastnit akcí pořádaných školou, jako je například lyžařský a turistický pobyt či na zahraniční výjezd. Těm, kteří se účastní různých soutěží mimo Kutnou Horu, je propláceno jízdné a registrační poplatky. Úspěšní řešitelé soutěží dostávají peněžní poukázky na nákup odměn.

V roce 2017 jsme podpořili následující projekty:

Zakoupení robotických stavebnic LEGO MINDSTORMS, které napomáhají do větší hloubky rozvíjet algoritmizační postupy při tvorbě programů ve výuce. Žáci si postaví své vlastní „vozítko“, od ovladače výtahu po výrobní automaty, nahrají do něj vlastní program a posléze tak vyzkouší kvalitu své práce.

Pro zpříjemnění pobytu na školní zahradě bylo v letošním školním roce pořízeno nové čerpadlo do jezírka a odkalující plovák.  Zvuk malého vodopádu přispívá o přestávkách i volných hodinách k příjemnému odpočinku žáků.

Pro výuku fyziky a chemie byla škola vybavena ochrannými plášti opatřenými logem NF.

V srpnu 2017 byla pod lezeckou stěnu instalována nová dopadová plocha opatřená logem NF. Stěna tak začala nabízet žákům nejen naší školy bezpečnější sportovní vyžití.

NF GKH podpořil v červnu 2017 žákovský projekt Zahradní slavnosti, které uspořádali divadelníci GJO a školní sbor Gaudeamus.

 

Vážení rodiče, děkujeme Vám, že jste ve školním roce 2016/17 poskytli Nadačnímu fondu Gymnázia Kutná Hora dary v hodnotě přesahující částku 200 000 Kč!

A prosíme Vás o příspěvek v hodnotě 1000 Kč na činnost NF i v letošním školním roce. Přepočítáno na jeden vyučovací den se jedná o investici 5 Kč do lepšího, příjemnějšího a podnětnějšího prostředí pro Vaše děti. Samozřejmě uvítáme i finanční příspěvky v jiné výši. Každou stokorunu od Vás přijímáme s velkými díky. Předem Vám děkujeme za podporu a těšíme se na spolupráci s Vámi, našimi donátory. Každý z Vás je na Gymnáziu Jiřího Ortena kdykoliv vítán.

Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok 2017–2018.

Na setkání s Vámi se těší

Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Kutná Hora.

 

Transparentní přehled příjmů a výdajů NF je k nahlédnutí na webové stránce www.nfgkh.cz

Posted in Nezařazené.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *